Link North Carolina vs Birmingham Legion

Kết quả mùa giải trước: 2-3 (sân của Saint Louis) và 0-2 (sân của Birmingham Legion).


Share: