Link Las Vegas Lights vs Reno 1868

Las Vegas Lights đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Las Vegas Lights đã không thể thắng trong 4 trận đấu với OKC Energy gần đây nhất.

OKC Energy đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: